Weronika Okoń

Dyplom zrealizowany w Pracowni Rzeźby I
Promotor: Profesor Bogusz Salwiński
Recenzent: dr Agnieszka Jankowska-Marzec

Tytuł pracy rzeźbiarskiej: „Unio Mistica” – Ku wyzwoleniu w Bogu
Tytuł pracy pisemnej: Droga do Boga w mistyce Wschodu i Zachodu

okonokon2okon3
okon4okon5okon6