IPK - Indywidualny Program Kształcenia

Decyzją dziekana Wydziału Rzeźby termin składania dokumentów przez osoby ubiegające się o indywidualny program kształcenia został przedłużony do 20.09.2014r.

PLENER W KRYNICY-ZDROJU

Uprzejmie informuję, że organizator pleneru - Urząd Miasta Krynica -Zdrój zmienił termin pleneru: od 15-19 września 2014 r. oraz ograniczył ilość miejsc do 7 osób (7 studentów + 2 opiekunów). W związku z powyższym niestety jesteśmy zmuszeni jeszcze raz zorganizować nabór. Na listę wpisała się już Justyna Klecha. Jest jeszcze 6 miejsc. W dziekanacie trwają zapisy. Wystarczy przesłać e-maila lub zadzwonić. UM Krynica-Zdrój zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie :-)

Konkurs na dzielo artystyczne - "Nauka inspiracją sztuki - od mikroświata do Wszechświata"

Regulamin konkursu

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Mateusza Bednarza

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2014r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne pt.: „CZTERY PORY ROKU”-POSZUKIWANIE ABSTRAKCYJNEJ FORMY AUDIOWIZUALNEJ pana Mateusza Bednarza.

Konkurs na medal: "50. Rocznica śmierci X. Dunikowskiego"

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania projektów w ramach ogłoszengo  konkursu na projekt medalu z okazji 50. Rocznicy śmierci Xawerego Dunikowskiego do 25.08.2014r.

karta identyfikacyjna

Wpisy, zaliczenia - p. dr E. Herniczek

Pani dr Ewa Herniczek będzie wpisywać zaliczenia w dniu 27 czerwca 2014 roku o godz.8.15 w sali nr 104

Artist-in-Residence 2015

Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria.

Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015:
Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku.
O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat.
O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz.

Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego. 

załącznik 1
załacznik 2 

załącznik 3

4. edycja Konkursu Fundacji Grey House Szara Kamienica

4. edycja Konkursu na najbardziej intrygującą i najciekawszą osobowość twórczą dla dyplomantów studiów magisterskich  i absolwentów (do 30 r. ż.)  szkół wyższych o profilu artystycznym w dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, nowe media (video, instalacje).

Celem konkursu jest wsparcie  działań artystycznych uczestników, Nagrodą - jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych oraz wsparcie promocyjne ze strony galerii i Fundacji (w tym możliwość prezentacji swojej twórczości w galerii Szara Kamienica na wystawie indywidualnej). 

Nadesłane prace oceniać będzie kompetentne grono jurorów. Pełen skład Jury poznamy po zakończeniu naboru, jednak już dziś wiadomo, że będą to nazwiska cieszących się doskonałą opinią artystów, kuratorów sztuki i marchandów. Jury 3. edycji zasilili: Ewa Łączyńska Widz, Dominik Kuryłek, Daniel Muzyczuk, Marcin Krasny i Łukasz Dziedzic) 

karta zgłoszeniowa 
regulamin 4.edycji
nagroda fundacji Grey House 2014