Zarządzenie Rektora dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

Zarządzenia Rektora nr 30 z dnia 25 czerwca 2014r. wprowadza instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków Uczelni dla kompleksu czterech budynków przy pl. Matejki 13 w Krakowie.

instrukcja bezpieczeństwa
zarządzenie rektora 

KOmunikat dot. publikacji regulaminu pomocy materialnej

Do pobrania

IPK - Indywidualny Program Kształcenia

Decyzją dziekana Wydziału Rzeźby termin składania dokumentów przez osoby ubiegające się o indywidualny program kształcenia został przedłużony do 20.09.2014r.

PLENER W KRYNICY-ZDROJU

Uprzejmie informuję, że organizator pleneru - Urząd Miasta Krynica -Zdrój zmienił termin pleneru: od 15-19 września 2014 r. oraz ograniczył ilość miejsc do 7 osób (7 studentów + 2 opiekunów). W związku z powyższym niestety jesteśmy zmuszeni jeszcze raz zorganizować nabór. Na listę wpisała się już Justyna Klecha. Jest jeszcze 6 miejsc. W dziekanacie trwają zapisy. Wystarczy przesłać e-maila lub zadzwonić. UM Krynica-Zdrój zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie :-)

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Mateusza Bednarza

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2014r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne pt.: „CZTERY PORY ROKU”-POSZUKIWANIE ABSTRAKCYJNEJ FORMY AUDIOWIZUALNEJ pana Mateusza Bednarza.

Konkurs na dzielo artystyczne - "Nauka inspiracją sztuki - od mikroświata do Wszechświata"

Regulamin konkursu

Konkurs na medal: "50. Rocznica śmierci X. Dunikowskiego"

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania projektów w ramach ogłoszengo  konkursu na projekt medalu z okazji 50. Rocznicy śmierci Xawerego Dunikowskiego do 25.08.2014r.

karta identyfikacyjna