KOmunikat dot. publikacji regulaminu pomocy materialnej

Do pobrania

IPK - Indywidualny Program Kształcenia

Decyzją dziekana Wydziału Rzeźby termin składania dokumentów przez osoby ubiegające się o indywidualny program kształcenia został przedłużony do 20.09.2014r.

PLENER W KRYNICY-ZDROJU

Uprzejmie informuję, że organizator pleneru - Urząd Miasta Krynica -Zdrój zmienił termin pleneru: od 15-19 września 2014 r. oraz ograniczył ilość miejsc do 7 osób (7 studentów + 2 opiekunów). W związku z powyższym niestety jesteśmy zmuszeni jeszcze raz zorganizować nabór. Na listę wpisała się już Justyna Klecha. Jest jeszcze 6 miejsc. W dziekanacie trwają zapisy. Wystarczy przesłać e-maila lub zadzwonić. UM Krynica-Zdrój zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Dojazd we własnym zakresie :-)

Konkurs na dzielo artystyczne - "Nauka inspiracją sztuki - od mikroświata do Wszechświata"

Regulamin konkursu

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej Mateusza Bednarza

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2014r. o godzinie 10:00 na posiedzeniu Rady Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne pt.: „CZTERY PORY ROKU”-POSZUKIWANIE ABSTRAKCYJNEJ FORMY AUDIOWIZUALNEJ pana Mateusza Bednarza.

Artist-in-Residence 2015

Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria.

Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015:
Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku.
O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat.
O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz.

Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego. 

załącznik 1
załacznik 2 

załącznik 3

Konkurs na medal: "50. Rocznica śmierci X. Dunikowskiego"

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania projektów w ramach ogłoszengo  konkursu na projekt medalu z okazji 50. Rocznicy śmierci Xawerego Dunikowskiego do 25.08.2014r.

karta identyfikacyjna

Wpisy, zaliczenia - p. dr E. Herniczek

Pani dr Ewa Herniczek będzie wpisywać zaliczenia w dniu 27 czerwca 2014 roku o godz.8.15 w sali nr 104