Wpisy z prawa autorskiego - V rok

Wpisy z prawa autorskiego - czwartek - tj. 29.01.2015r. o godzinie 12.00 w dziekanacie. Proszę o składanie indeksów.

Egzamin z języka obcego - III rok

U.Kosch  2.02.br 15.00-18.00 pl.Matejki 4
M.Wilkoń-Łaciak  2.02. 15.00-18.00 pl. Matejki 4
M. Małek 2.02. 13.00-15.00 pl.Matejki 4
M. Wójcicka 2.02. 9.30 - 11.00 pl.Matejki 13 s.2
B. Dal 2.02. 12.00 pl.Matejki 4

Zaliczenia z historii sztuki - (p. dr Ewa Herniczek)

Zaliczenia z Historii sztuki p. dr Ewa Herniczek - II rok - terminy poprawkowe:
I  termin 23.01.2015 roku o godzinie 8.15 w Auli ASP (Gmach Główny)
II termin we środę 28.01.2015 roku o godzinie 8.15 w Auli ASP (Gmach Główny)

14 edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Uczestnikami Konkursu mogą być aktualni studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce.

informacje o konkursie 
informacje na facebooku

Historia sztuki XX wieku - wyniki kolokwium - II rok

Wyniki kolokwium

Oceny semestralne z historii sztuki XX wieku

LEKCJA BIBLIOTECZNA - I rok

Dodatkowa lekcja biblioteczna dla I roku odbędzie się w poniedziałek 26.01.2015r. o godz. 8.30 w Bibliotece ASP, ul. Smoleńsk 9 w Krakowie.

Wystawa Krzysztofa Rozpondka

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. "ECCE LUTUM" Krzysztofa Rozpondka. Wernisaż odbędzie się 22 stycznia 2015 roku w czwartek o godz. 13:00. Wystawa potrwa do 19 lutego 2105 roku. Finisaż połączony będzie z wykładem autorskim pt. "Ceramika. O roli materiału w kreacji artystycznej", godz. 13:00, Aula ASP, Plac Matejki 13.

zaproszenie

KUŹNIA - WYDZIAŁ RZEŹBY

Wszystkich zainteresowanych pracą w kuźni zapraszamy w Piątek 16.01 od godziny 9.00, na ul. Kapelanka 24. Prowadzący: mgr Jacek Dudek, mgr Tomasz Bielecki